En paraules de Jo... Dones

17 de febrer de 2023 | 19:30h
Tipo de evento
teatre
Duración

105 minuts

Precio

Des de 15 €

Aforo

636 butacas.

Directe des del Teatre Espanyol de Madrid, arriba a Torrevella En paraules de Jo... Mujercitas narra el procés d'escriptura de la cèlebre peça de Louisa May Alcott i que tant ha influït en diferents dones de generacions posteriors. Així, fent ús d'altres peces de l'escriptora i de les fermes conviccions polítiques i feministes.

Requisitos

• L'ús de la butaca assignada pel personal de sala, i no està permès el desplaçament, llevat que el personal de sala ho autoritzi.

• Respectar la senyalització.

• Seguir en tot moment les indicacions del personal de sala.

• Tothom que accedeixi a la sala on tindrà lloc la funció ho ha de fer amb entrada sempre que l'esdeveniment així ho requereixi.

• Un cop començada la funció no es podrà accedir a l'auditori.

· Els nens i nenes menors de 3 anys que no ocupin butaca queden exempts de pagar entrada.