Sra. Carolina Vigara García

Imagen
Carolina Vigara
Cargos
  • Concejal
  • Junta de Portavoces

Data de Naixement: 1985.01.22

Dades acadèmiques:

Batxillerat en la modalitat d'Humanitats
Tècnic superior en Secretariat
Curs en Protocol de direcció
Curs en Protocol institucional
4t curs a l'escola de Belles Arts d'Alcalá d'Henares en la branca de Pintura (Especialitat en oli, aquarel·la i pastel)
Curs en herbodietètica
Curs en fitoteràpia
Cursant actualment Dret per la UNED

Experiència laboral:

Ajudant de recepció, centre d'oci Ozone
Dependenta CC Havaneres
Subalterna en Notària Donya Maria Esperança López Mirall
Encarregada a Rellotgeria
Habilitada de procurador dels Tribunals al despatx de Vicente Giménez Viudes
Cap d'equip comercials Vodafone fibra
Propietària Herbolari la Botica de Lola
Agent Immobiliari

Altres dades d'interès:

Cursos a l'escola oficial d'idiomes en anglès i valencià
Cursos de mecanografia, informàtica i xarxes socials
Curs de comptabilitat