Pla local de Residus de Torrevella

Logo Aseo Urbano

Se sotmet a consulta ciutadana durant el termini d'1 mes a partir de la publicació de l'anunci a la pàgina web de l'Ajuntament de Torrevieja