Informació pública dels admesos per a l'obtenció del permís de conductor local de taxi

Logo transportes

Se sotmet a informació pública la llista daptes per a lobtenció del permís de conductor local de taxi de Torrevella, donant així mateix un termini de cinc dies per presentar les al· legacions que considerin necessàries.