Dades

Població

Torrevella és una ciutat costanera del sud de la província d'Alacant a la Comunitat Valenciana. Pertany a la comarca del Baix Segura i es troba en un enclavament alt valor paisatgístic i ecològic, al costat de les llacunes de La Mata i Torrevella. Les dades de població de l'Institut Nacional d'Estadística a 1 de gener de 2022 apareixen reflectides a la taula següent:

Habitants

En l'actualitat a data d'agost 2023 segons les dades del Padró Municipal de l'Ajuntament compta amb 96.905 habitants de 122 nacionalitats diferents, sent els ciutadans d'Ucraïna per segon any consecutiu els residents amb més presència al cens municipal amb 6.939 empadronats per davant de Rússia. (5.540)i del Regne Unit (4.910). Els ciutadans espanyols representen el 51,9%.

Turisme

Els seus 14 km de costa, una temperatura mitjana anual de 18º i escasses precipitacions al llarg de l'any a més de la singularitat que el 52% del municipi sigui Parc Natural, la converteixen en una destinació turística important a la vora del Mediterrani. La seva oferta hotelera és escassa, i és el municipi d'Espanya amb més habitatges secundaris, predominant el turisme de segona residència i lloguer d'apartaments.

Economia

L'activitat econòmica se centra primordialment en el turisme residencial i serveis. En el passat van ser la pesca i la indústria salinera el motor de l'economia local. A les darreres dècades la construcció i la promoció immobiliària van ser els principals factors del creixement econòmic.