dossiers

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la nova Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana en Espais Públics per a la ciutat de Torrevella

Pla general de Subvencions 2020 - 2022

16.05.2022

Línies estratègiques de subvenció d'Acció Social, Cooperació Internacional i ONG, Gent Gran, Foment i Ocupació, Educació, Joventut, Festejos, Comerç i Mercats, Turisme-Hosteleria i Participació Ciu