transparència

Reglament de Teletreball

  • Aprovació inicial del Reglament de Teletreball i apertua de termini d'al·legacions.
    • Reglament Teletreball

Sistema intern d'informació (Canal de Denúncies), llei 2/2023, de 20 de febrer

Sistema intern d'informació (Canal de Denúncies), llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, incorpora al Dret espanyol la Directiva (UE) 2019/ 1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 doctubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió. https://torrevieja.es/ca/integridad-y-etica