Preguntes freqüents

QUÈ ÉS LA SEU ELECTRÒNICA?

La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Torrevella és un mitjà a través del qual els ciutadans poden exercir el dret d'accés a la informació, als serveis i als tràmits electrònics de l'Ajuntament.

Des de la plataforma accessible a https://torrevieja.sedelectronica.es, el ciutadà pot efectuar tràmits o fer consultes sense haver d'assistir presencialment a les oficines municipals.

Com puc accedir a la seu electrònica de l'Ajuntament?

Pots accedir a la seu amb el teu navegador web a https://torrevieja.sedelectronica.es

Quins avantatges té per a mi lús de la seu electrònica?

Ciutadans i empreses poden efectuar tràmits o fer consultes sense haver d'assistir presencialment a les oficines municipals. La seva feina t'estalvia temps i molèsties.

Quins serveis m'ofereix la seu electrònica?

És possible fer nombrosos tràmits. Entre aquests, sol·licitar una llicència d'obra menor (https://torrevieja.sedelectronica.es/catalog/tw/7f435b9a-7fe6-4dd4-900c…), formular una queixa o suggeriment: (https://torrevieja.sedelectronica. ca/catalog/tw/ae05799c-df61-43d1-be43-31943561cea9), sol·licitar un certificat d'empadronament, consultar l'estat de tramitació dels teus expedients o rebre notificacions electròniques.

Qui pot fer servir la seu electrònica?

Tots els ciutadans, les empreses i altres persones jurídiques. L'únic requisit per fer tràmits a la seu és disposar d'un mitjà electrònic que permeti acreditar la vostra identitat.

És possible, però, obtenir formularis, documentació, fer consultes i sol·licitar cita prèvia a la seu sense necessitat d'identificació prèvia amb mitjans electrònics

Quins mitjans materials necessito per accedir a la seu electrònica?

El més comú és un ordinador personal, però pot servir igualment una tauleta -dispositiu que opera amb una pantalla tàctil, de mida intermèdia entre la pantalla d'un telèfon mòbil i la d'un ordinador- o fins i tot el telèfon mòbil, sempre que aquest en tingui les capacitats habituals en el que anomenem “telèfons intel·ligents”.

Necessitaràs, així mateix, accés a Internet.

Com acredito la meva identitat davant de la seu electrònica?

Mitjançant un mitjà que la seu reconegui com a vàlid. Hi ha diverses opcions: DNI electrònic (necessiteu disposar d'un lector adequat al vostre ordinador), certificat electrònic, Cl@ve permanent i Cl@ve PIN

I si no en disposo de cap?

Pots tramitar-ne l'obtenció davant dels organismes competents. El DNIe, per exemple, davant la Unitat d'Estrangeria i Documentació de la Policia Nacional, a Torrevella al c/Arquitecte Larramendi, 3, Tel. 966 92 86 36. El certificat electrònic i/o Clau permanent, gratuïtament a l'Ajuntament de Torrevella (Registre/PROP).

Algun suggeriment sobre mitjans electrònics per acreditar la meva identitat?

És recomanable tenir un certificat electrònic. Pots obtenir-lo gratuïtament a l'Ajuntament de Torrevella. Per això necessitaràs cita prèvia que pots sol·licitar presencialment al registre/PROP (Plaça Constitució 5, Torrevella, millor acudir d'hora, abans de les 09.00 hores) o bé en seu electrònica, en aquest últim cas no es requereix que acreditis la teva identitat mitjançant mitjans electrònics.

El sistema Cl@ve també és una bona opció, igualment a l'abast a través de Registre/PROP.

I si no tinc soltesa per accedir a la seu i utilitzar les possibilitats que ofereix?

Mentre es posa en marxa una oficina específica pots demanar ajuda als funcionaris municipals, en particular als que treballen de cara al públic. A la Casa Consistorial, el personal que presta servei al vestíbul d'entrada. A l'edifici de l'Ajuntament a La Mata, a més del mateix funcionari de Registre, l'agent de Policia Local comprovarà la disponibilitat de personal de la Regidoria d'Innovació. En altres dependències municipals que compten amb punt auxiliar de registre i només per a assumptes del seu àmbit de treball, podrà ajudar-te el personal que hi presta servei.