Renda Valenciana d'Inclusió - Modalitat Renda de Garantia d'Inclusió Social (RGIS)

07.10.2021
Bienestar Social

La Llei 19/2017, de 20 de novembre, de la Generalitat, de Renda Valenciana d'Inclusió, garanteix un dret subjectiu que es concreta a través d'una prestació econòmica i / o una prestació professional per realitzar un procés d'inclusió social dirigides a cobrir les necessitats bàsiques que garanteixin la qualitat de vida combatent l'exclusió i la vulnerabilitat social.