FITXES URBANÍSTIQUES

Enclave 11

ENCLAVE Nº 11. POU DOLÇ

SÒL URBÀ

Sector: Pou Dolç.

Superfície: 347.100 m².

Aprofitament Tipus: 0'2 m² / m² uc

USOS OCUPACIÓ
MÀXIMA
EDIFICABILITAT ALTURA
MÀXIMA
TIPUS
EDIFICACIÓ
PARCEL·LA
MÍNIMA
EQUIPAMENT ESPORTIU DOCENT,
SERVEIS PÚBLICS, TOT AIXÒ
CONSIDERAT COM EQUIPAMENTS
PÚBLICS
20% 0'2 M / M 2 P AÏLLAT 2.000 M

Sector destinat a equipament esportiu i docent, condició per la qual, donat el seu baix aprofitament, ha estat qualificat com urbà.

Archivos