CURSOS D'ESPANYOL PER A ESTRANGERS NO RESIDENTS

L'ASSOCIACIÓ ATIS, EN COL·LABORACIÓ AMB LA REGIDORIA DE RESIDENTS INTERNACIONALS, ORGANITZA CURSOS D'ESPANYOL PER A ESTRANGERS NO RESIDENTS