FITXES URBANÍSTIQUES

Enclave 13

ENCLAVE Nº 13. DOTACIONAL URBÀ

SÒL URBÀ

Sector: Dotacional Urbà.

Superfície: 168.200 m².

Aprofitament Tipus: 0'8 m² / m² uc

Ús: equipament públic.

Parcel·la mínima: 1.000 m².

Edificabilitat: 0'8 m² / m².

Altura màxima: 2 plantes.

Ocupació màxima: 40%.

Reculades mínims: 3 ma Límits.

A la zona afectada per la CV-90 s'ha de respectar la línia d'edificació a 50 m de l'aresta exterior de la calçada, assenyalada en els plànols PO2.4 i PO2.6, havent classificar aquesta banda com a zona verda no computable a efectes de l' compliment dels estàndards reglamentaris.

Archivos