Sol·licitud de Certificat de Compatibilitat per habitatge turístic

Documentació a presentar:

  • Justificant de l'pagament de la corresponent taxa (el document per poder fer el pagament es lliura a les oficines d'Urbanisme e-mail: tasasurbanismo@torrevieja.eu ).
  • Fotografia de la façana.
  • Pla de situació de l'activitat projectada (es pot sol·licitar a la planta baixa de l'edifici d'Urbanisme a partir de les 12).
  • Escriptura de constitució o contracte constitutiu (en el cas de ser una societat o comunitat de béns).
  • Assegurança de responsabilitat civil.

Cost de el servei:

  • 54,10 Euros (Taxa).