PROGRAMA D'INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESEMPLEADES, MENORS DE 30 ANYS, PER ENTITATS LOCALS. EMPUJU-2022

06.07.2022
EMPUJU 2022

Per resolució de la Directora General dOcupació i Formació, de data 16 de juny de 2022, es va acordar CONCEDIR a AJUNTAMENT DE TORREVELLA, amb NIF P0313300F, una subvenció per import de 275.508,80 euros, per a la contractació temporal (exceptuats els contractes formatius ) a jornada completa de persones aturades menors de 30 anys d'edat que figurin inscrites com a demandants d'ocupació als Espais Labora de la Generalitat i com a beneficiàries al fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, condicions que s'hauran de complir en el moment de la contractació , en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana.

El procés de selecció es durà a terme el mes de juliol de 2022, estant prevista la seva finalització el proper dia 25 de juliol de 2022, amb la signatura i publicació de les ACTES DE SELECCIÓ FINAL.