Acta per a la constitució de la comissió de selecció i aprovació de bases per a la selecció del personal i alumnat del "TALLER D'OCUPACIÓ VIDES DE LA MATA II".

13.09.2022
Empleo
Es publica Acta per a la constitució de la comissió de selecció i aprovació de bases per a la selecció del personal i alumnat del "TALLER D'OCUPACIÓ VIDES DE LA MATA II".
Es publica també les bases reguladores que regeixen el procés de selecció per a la cobertura temporal de les places de personal directiu, docent i auxiliar administratiu, i les bases per a la selecció de l'alumnat/treballador.
El termini de presentació de les sol·licituds de Personal Directiu i Docents serà des del 14 de setembre al 20 de setembre del 2022.