AJUDES DE PAGAMENT ÚNIC A COL·LECTIU VULNERABLE PER L'EDAT I AMB ESCASOS RECURSOS ECONÒMICS. ANUALITAT 2022

18.05.2022
DESDE EL VIERNES, 27 DE MAYO, AL 23 DE JUNIO, SE ABRE EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDAS DESTINADAS A LA TERCERA EDAD

Aprovació de la convocatòria, mitjançant tramitació anticipada, d' ajuts de pagament únic a col·lectiu vulnerable per l'edat i amb escassos recursos econòmics, anualitat 2022 , per part de l'Ajuntament de Torrevieja, així com les Bases específiques que han de regir-la.