BASES BEQUES ESPORTISTES LOCALS ANUALITAT 2022

05.09.2022

Mitjançant el Decret del Regidor Delegat d'Economia i Hisenda de data 25 d'agost de 2022, es van aprovar la bases de subvencions d'esportistes locals anualitat 2022 i el 5 de setembre s'ha publicat l'extracte de la convocatòria al BOP Alacant.

Objecte i finalitat:

  1. L'objecte de la present convocatòria és impulsar i incentivar la participació dels esportistes locals en competicions federades durant la temporada 2021/2022 o anualitat 2022, que correspon al període des de l'1 de setembre del 2021 al 31 d'agost del 2022, i que hi hagi destacat als diferents campionats organitzats per les federacions corresponents.

  1. La finalitat d'aquestes bases és fomentar la dedicació que requereix l'esport de competició, facilitar la permanència dels esportistes als clubs de la localitat, i coadjuvar en la formació i preparació dels esportistes de Torrevella.

Termini d'inscripció:

Des del 6 de setembre al 19 de setembre a la Seu Electrònica amb certificat digital oa les oficines de registre de l'Ajuntament a la Plaça de la Constitució 2 oa les oficines del Palau dels Esports.