BASES SUBVENCIONS CLUBS ESPORTIUS DE TORREVELLA ANUALITAT 2023

11.07.2023

El 10 de juliol de 2023 la Junta de Govern Local i per Delegació d'aquesta al Sr. Regidor d'Economia i Hisenda ha aprovat la convocatòria per a la concessió de subvencions a Clubs Esportius de Torrevella per a l'exercici 2023.