CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS AMB DESTINACIÓ A MINIMITZAR L'IMPACTE ECONÒMIC QUE LA CRISI ESTÀ SUPOSANT SOBRE PIMES, MICROPYMES, PETITS EMPRESARIS AUTÒNOMS I PROFESSIONALS DEL MUNICIPI DE TORREVELLA

27.09.2023

Donant compliment al previst a la Base Dotzena apartats 2, 3 i 4 de les quals regeixen la convocatòria, es publica la distribució de subvencions aprovada per Acord del Ple de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant adoptat en sessió ordinària celebrada el dia 13 de setembre de 2023, on s'aprova la “Resolució de la convocatòria de concessió de subvencions a Ajuntaments amb destinació a minimitzar l'impacte econòmic que la crisi està suposant sobre pimes, micropimes, petits empresaris autònoms i professionals dels seus municipis en el context de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, Anualitat 2023”

L'Excma, Diputació Provincial d'Alacant concedeix a Torrevella l'import de 694.387,00 € , fet que suposa el 100% de la subvenció.