Edicte Resolució concessió ajudes Covid-19 sectors productius àmbit turístic TEN 2021

15.12.2021

EDICTO RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES Als SECTORS PRODUCTIUS DE L'ÀMBIT TURÍSTIC TEN 2021.

EDICTO RESOLUCIÓ DE CORRECCIÓ MATERIAL SOBRE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES ALS SECTORS PRODUCTIUS DE L'ÀMBIT TURÍSTIC TEN 2021.