L'Ajuntament de Torrevella concedeix a l'associació APANEE una subvenció nominativa per import de 69.929,27 euros

30.11.2022
ONG's Y VOLUNTARIADO

Amb data 18 de novembre del 2022, la Junta de Govern Local de l'Excm. Ajuntament de Torrevella ha disposat la concessió d'una subvenció directa, de caràcter nominativa, a l'ASSOCIACIÓ DE PARES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS (APANEE) per a l'impuls d'un projecte que té com a objectiu general promoure el desenvolupament personal i un estil de vida independent de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual a través de la col·laboració en la reforma, adaptació i equipament de l'espai físic (local) on s'ubica el Centre Ocupacional i Escola d'Autonomia Apanee per import de 69.929,27 euros.