Proposta Resolució provisional Ajuda de pagament únic a col·lectiu vulnerable per raó d'edat. Anualitat 2023.

23.11.2023

Proposta Resolució provisional Ajuda de pagament únic a col·lectiu vulnerable per raó d'edat. Anualitat 2023.

Archivos

Propuesta Resolución provisional Ayuda de pago único a colectivo vulnerables por razón de edad. Anualidad 2023.