SUBVENCIONS PER PART DE L'AJUNTAMENT DE TORREVELLA DESTINADES A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE, EN L'ÀMBIT DE L'ACCIÓ SOCIAL, PER A PROJECTES PORTATS A TERME EN 2022.

29.07.2022
ONG's Y VOLUNTARIADO

Archivos