Creu Roja Espanyola Torrevella

La institució humanitària Creu Roja té com a principals activitats i interessos: urgències mèdiques, voluntariat, centres sanitaris. Amb una llarga història en aquest camp, Creu Roja va aconseguir durar fins avui i esdevenir una forma de vida per a molts a nivell internacional.

Dret Internacional Humanitari. - Mediació. - Assistència a presoners i refugiats. Acció humanitària cap a les víctimes de desastres naturals i altres tipus en temps de pau. - Dret internacional humanitari. - Prevenir i alleujar. - Salut.
- Acció davant de desastres. - Socors (ajuda a la carretera, etc.). Acció preventiva ia favor del benestar social i de la qualitat de vida. - Acció social. – Cooperació al desenvolupament. - Accions a favor de la pau.
– Defensa dels Drets Humans. - Medi ambient. L'aparició d'una nova etapa no suposa la desaparició de l'anterior, sinó que s'hi suma. Per això, actualment es mantenen aquestes tres formes d'acció, a les quals en un futur segurament se n'uniran d'altres.

Horarios

Si vols assistir apropa't a la seu de Creu Roja Torrevella per fer la inscripció de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 hores.

Más información

Ong, Voluntariat, Creu Roja, Intervencions Humanitàries.

La institució humanitària Creu Roja té com a principals activitats i interessos: urgències mèdiques, voluntariat, centres sanitaris.

COOPERACIÓ INTERNACIONAL

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ

FORMACIÓ

VOLUNTARIAT I PARTICIPACIÓ

JOVENTUT

INTERVENCIÓ SOCIAL

MEDI AMBIENT

SALUT

SOCORS I EMERGÈNCIES

OCUPACIÓ