Sra. Sandra Sánchez Andreu

Imagen
10 SANDRA SÁNCHEZ.jpg
Cargos
  • Tercer Teniente de Alcalde
  • Gestión Urbanística
  • Accesibilidad y Servicios Urbanos
  • Cementerios
  • Junta de Gobierno Local
Grupo municipal
  • Grup Municipal Partit Popular
Email
ssanchez@torrevieja.eu

Enginyer tècnic d'obres públiques en l'especialitat de construccions civils, per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de València, distingida amb el premi en reconeixement a la realització del projecte final de carrera.

És Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals a les tres especialitats, -Seguretat i Salut en el Treball, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada i Higiene Industrial.

Cap d'Àrea de Vials i responsable de la qualificació del personal per a la realització dels assaigs a totes les àrees i Cap d'Obra en edificació com a responsable de l'elaboració de Plans de Seguretat i Salut, de la Prevenció i de la supervisió de documentació de subcontractistes i autònoms, etc.

Professora i Monitora a diferents tallers d'ocupació i altres cursos de formació de la família professional Energia i Aigua.