ORDENANÇA FISCAL TAULES I CADIRES I ORDENAÇA FISCAL LLOCS

APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL TAULES I CADIRES I ORDENANÇA FISCAL LLOCS