Premis Excel·lència Acadèmica "Ciutat Torrevella" II Edició. Estudis d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i FP Grau Mitjà. Curs 2021/2022.

26.01.2023
II Edición Premios Excelencia Académica

Objecte

L'objecte de les Bases és convocar els premis a l'excel·lència acadèmica Ciutat de Torrevella de l'alumnat que va finalitzar el curs acadèmic 2021/2022, els cicles d'Educació Primària, ESO, Batxillerat i FP Grau Mitjà, en un centre públic (o concertat) de la localitat.

Finalitat

Els premis tenen com a finalitat el reconeixement d'aquells alumnes que hagin destacat pel seu esforç i excel·lència dels seus resultats acadèmics a l'etapa d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria Batxiller i Cicle Formatiu de Formació Professional de Grau Mitjà.

Quantia

Cicle Educatiu Premi
Educació Primària 150 €
Educació Secundària Obligatòria 300 €
Cicle Formatiu Formació Professional Grau Mitjà 450€
Batxillerat 700€

* A tots els premis superiors a 300,00 € se'ls aplicaran les retencions legals vigents en el moment de la realització del pagament.

Consulta les Bases i requisits de la convocatòria a Arxius.