PREMIS A L'EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA “CIUTAT DE TORREVELLA”. I EDICIÓ. ESTUDIS DE GRAU UNIVERSITARIS, ESTUDIS SUPERIORS D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS (TÍTOL SUPERIOR) I FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR. CURS ACADÈMIC 2020-2021.

03.05.2022
Imagen premios a la excelencia académica. I Edición. G. Universitario, Grado Sup. y Título Sup..jpeg

Convocatòria dels premis a l'excel·lència acadèmica Ciutat de Torrevieja, I Edició, dels estudiants que hagin conclòs els seus estudis conduents a un títol de grau universitari oficial, títol superior d'ensenyaments artístics oficial o títol de formació professional de grau superior oficial a centres espanyols el curs acadèmic 2020-2021 i reuneixin els requisits establerts en aquesta convocatòria.