ACTUACIONS PRÈVIES A LA REDACCIÓ DE L'INSTRUMENT DE PLANEJAMENT (20 DIES)

11.05.2022

MODIFICACIÓ 110 PGOU.

L'instrument de planejament té per objecte modificar la QUALIFICACIÓ de la parcel·la delimitada pels Carrers Antonio Machado, Patricio Zammit, Vicente Blazco Ibáñez i del Mar. Aquesta parcel·la està ocupada actualment per l'estació d'autobusos.