Procediment d'elaboració del Reglament Orgànic del Consell Municipal de Persones amb Diversitat Funcional de l'Ajuntament de Torrevieja

26.01.2023

L'Ajuntament de Torrevella ha resolt construir una ciutat inclusiva, accessible i igualitària des de l'àmbit de les competències. Per això, i seguint la línia iniciada amb el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana de Torrevella, cal procedir a redactar una norma orgànica que reguli la participació del col·lectiu de persones amb diversitat funcional de Torrevella en el marc d'un Consell Municipal que en determini el composició, funcions i organització, impulsant iniciatives que afectin la ciutadania en conjunt. Aquest Consell pretén donar un espai participatiu propi a les persones amb diversitat funcional així com a les seves famílies a través de les entitats que vetllen pels seus interessos a Torrevella.