Convocatòria de sessió ordinària de 06/12/ 2021

16.12.2021
PLENO ORDINARIO 16 DE DICIEMBRE DE 2021

Convocatòria de sessió ordinària a celebrar per l'Ajuntament Ple, al Saló d'Actes de la Casa Consistorial, el dia 06 de desembre de 2021.