Convocatòria de sessió ordinària de 25/03/ 2021

25.03.2021
PLENO ORDINARIO 25 DE MARZO DE 2021

Convocatòria de sessió extraordinària a celebrar per l'Ajuntament Ple, al Saló d'Actes de la Casa Consistorial, el dia 25 de març de 2021.