Sessió extraordinària de l'Ajuntament Ple 30/06/2022

11.08.2022
PLENO EXTRAORDINARIO 30 JUNIO  2022

Sessió extraordinària de l'Ajuntament Ple, celebrada al Saló d'Actes de la Casa Consistorial, el dia 30 de juny de 2022