Centre residencial per a gent gran

13.10.2021
Bienestar Social

Atenció en centres residencials i de dia de la Xarxa pública de centres i serveis de la Comunitat Valenciana, sense tenir reconeguda una situació de dependència.