Servei d'Ajuda a domicili municipal, SAD.

11.10.2021
Bienestar Social

El servei d'ajuda a domicili es configura com una prestació bàsica que ofereix atencions de caràcter domèstic, educatiu i personal en la pròpia llar, a persones soles o unitats de convivència amb dificultats per a la realització de les activitats més bàsiques de la vida diària.