Oficina Pangea

L'oficina d'Atenció a Persones migrades és una oficina local que presta serveis d'informació, assessorament i suport adreçats a afavorir la integració de la població immigrant al nostre municipi, facilitant l'accés als recursos normalitzats que disposen les administracions i altres entitats en aquesta matèria . A més, tenen com a finalitat fomentar la convivència intercultural i la cohesió social establint relacions basades en el coneixement, el diàleg i el respecte entre les persones de diferent origen, identitat cultural o situació administrativa.

Horarios

De dilluns a divendres de 09:00 a 13:00

Más información

Es fan activitats dins de programes d'integració amb classes presencials i tallers per a associacions inclusives.