BASES REGULADORES PER A SUBVENCIONS A ASSOCIACIONS CULTURALS ADSCRITES A L'ÀMBIT COMPETENCIAL DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA 2022.

La present convocatòria pública per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a Associacions Culturals sense ànim de lucre, adscrites a l'àmbit competencial d'aquest Institut Municipal de Cultura, té per objecte la “Realització de projectes d'ensenyament, animació, gestió i difusió de la cultura local a totes les seves facetes dutes a terme durant el 2022”.

La convocatòria d'aquestes subvencions té com a finalitat contribuir al foment de la cultura i de les tradicions locals segons el que estableix l'article 6è dels Estatuts d'aquest Institut Municipal de Cultura.

És intenció d'aquest Institut Municipal de Cultura subvencionar projectes que siguin realitzats per potenciar, així, la capacitat de gestió de les diferents associacions culturals de la ciutat.