QUEIXES I SUGGERIMENTS

De conformitat amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú, tota persona jurídica o física podrà adreçar-se a l'Administració presentant les sol·licituds, comunicacions i escrits que consideri oportuns, tan sols hauran de complir aquests el contingut mínim regulat en aquesta normativa.