Nova Fraternitat

Imagen
Nueva Fraternidad
Teléfono
965 50 58 20

El seu projecte principal és l'atenció a persones necessitades del tercer món a través de finançament de projectes concrets, com ara escoles, centres de formació per a dones,

hospitals,habitatges, pous.....

Els nostres objectius primordials són el suport a la infància, la potenciació de centres nutricionals, programes de desenvolupament de la dona i la lluita contra malalties.