Escola Infantil La Granota Verda

El nostre centre es basa principalment en la metodologia Reggio Emilia, un model del nord d'Itàlia, conegut com a unes de les millors propostes educatives per a la primera infància.

Propicia situacions reals d'aprenentatge perquè els nens i nenes experimentin. L'individu és el protagonista del seu propi desenvolupament, el docent és guia de l'ensenyament, promou l'ús de l'espai per a les relacions i afavoreix la participació de les famílies donant-los un rol actiu en les experiències d'aprenentatge dels nens i nenes.

Diferents vessants educatius a més de l'agent principal que és la metodologia Reggio Emilia, fomentem l'ús de diferents tècniques de treball per tal de fomentar al màxim el desenvolupament dels nens i nenes.

Horarios

De 08:00 a 17:00

Enlaces de interés