Resultados de la búsqueda

desarrollo_torrevieja_pulsia_es

PLA D'ABSENTISME ESCOLAR

Nou Pla d'absentisme escolar adaptat al nou Protocol de la Conselleria d'Educació del 29 de setembre del 2021.

QUEIXES I SUGGERIMENTS

De conformitat amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú, tota persona jurídica o física podrà adreçar-se a l'Administració presentant les sol·licituds,