3 Places Oficial Policia en Comissió de Serveis 2022

Número de Places 3 Places en Comissió de servei.
Classificació Oficial de Policia Local
Genera Borsa d'Ocupació (S/N) SI
Bases Convocatòria

Publicat al BOP: Nº-72 de data 13/04/2022 .

Termini de presentació d'instàncies

10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província d'Alacant

Des del 14 d'abril fins al 17 de maig

Instàncies

Enllaç Instància Electrònica (Seu Electrònica Ayto. de Torrevieja)

Relació provisional Relació Provisional (Veure secció d'Arxius)
Termini Reclamacions
Composició del Tribunal i Llista definitiva Relació Definitiva i Constitució del Tribunal (Vegeu Secció d'Arxius)
Termini Reclamacions
Mèrits
Qualificació Final