6 Places d'Encarregat Equip Verd

Nombre de Places 6
Classificació Encarregat Equip Verd
Accés Llei 20/21 Plaça
Concurs Disp. Ad. 6a i 8a 4133 - 4134 - 4135 - 4136 - 4138 - 4140
Bases Convocatòria

Publicat al BOP: Nº 210 04-11-2022

Termini de presentació d'instàncies

20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de l'Estat.

Pendent d'Obertura Termini presentació Instàncies

Instàncies
Relació provisional
Termini Reclamacions
Composició del Tribunal i Llista definitiva
Mèrits
Qualificació Final