1 Plaça de Conserge

Nombre de Places 1
Classificació Conserge
Accés Llei 20/21 Plaça
Concurs Disp. Ad. 6a i 8a 5202
Bases Convocatòria

Publicat al BOP: Nº 210 de 04/11/2022

Termini de presentació d'instàncies

20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de l'Estat.

Pendent d'obertura Termini presentació Instàncies

Instàncies
Relació provisional
Termini Reclamacions
Composició del Tribunal i Llista definitiva
Mèrits
Qualificació Final