Convocatòries

Logo Ayuntamiento

Mobilitat

 • Pla MOVES III: adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de combustible.

 • Pla MOVES III: desplegament d'infraestructura de recàrrega.

 • Programa d'incentius a projectes d'electrificació de flotes de vehicles lleugers (MOVES FLOTES).

 • Ajuts per a la transformació de flotes de transport de viatgers i de mercaderies

Eficiència Energètica

 • Ajuts a projectes d'eficiència energètica i economia circular d'empreses d'allotjament turístic
 • Ajuts per a actuacions d'eficiència energètica a PIME i gran empresa del sector industrial

 • Ajuts en matèria d'eficiència energètica a empreses

 • Subvencions del programa d'ajuda a la construcció d'habitatges de lloguer social en edificis energèticament eficients EU

 • Programa d'incentius a l'autoconsum ia l'emmagatzematge, amb fons d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables al sector residencial EU

 • Realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable al sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector amb emmagatzematge EU o sense

 • Ajuts per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques

 • Ajuts a la inversió en la repotenciació d'instal·lacions eòliques, la renovació tecnològica i mediambiental de minicentrals hidroelèctriques

 • Ajuts per a projectes de nous models de negoci en la transició energètica EU

Digitalització

 • Ajuts a la digitalització d'empreses (Kit Digital): segment I

 • Ajuts per a la contractació de professionals de la transformació digital (Programa Agents del canvi) 🇪🇺

 • Programa de suport als Digital Innovation Hubs

Innovació

 • Subvencions del Programa Innova Invest
 • Ajuts a projectes de R+D a empreses
 • Pla Irta d'impuls a la innovació i investigació aplicada per a la transició ecològica a l'arquitectura
 • Ajuts per impulsar esdeveniments d'emprenedoria innovadora
 • Ajuts a projectes innovadors d'emmagatzematge energètic hibridat amb instal·lacions de generació d'energia elèctrica a partir de fons d'energia renovables
 • Subvencions per a l'impuls de la millora de la productivitat a empreses industrials mitjanes i petites mitjançant projectes pilot de reducció de la jornada laboral

Foment de l'ocupació

 • Programa de foment de la contractació indefinida de persones joves qualificades (Avalem joves)
 • Programa de foment de la contractació indefinida de col·lectius vulnerables (ECOVUL)
 • Programa de foment de la contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa (ECOTDI)
 • Subvencions per a la integració sociolaboral de treballadors en situació o en risc d'exclusió social a empreses d'inserció ia empreses
 • Subvencions per a la integració sociolaboral de treballadors en situació o en risc d'exclusió social a empreses d'inserció
 • Subvencions per a la promoció, el foment i la difusió de l'economia social
 • Ajuts a cooperatives, societats laborals i empreses dinserció
 • Subvencions per al foment de l'ocupació de persones amb diversitat funcional o discapacitat