Pla MOVES III: adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de combustible

Persones beneficiàries: entitats locals, persones jurídiques, comunitats de propietaris, persones físiques majors i persones físiques que desenvolupen activitats econòmiques

Límit de sol·licitud : 31/12/2023