Pla MOVES III: desplegament d'infraestructura de recàrrega

Persones beneficiàries: entitats locals, persones jurídiques, comunitats de propietaris, persones físiques majors i persones físiques que desenvolupen activitats econòmiques

Cobertura: fins al 80% (5.000 habitants) amb un màxim de 800.000 €

Límit de sol·licitud: 31/12/2023