Ajuts per a actuacions d'eficiència energètica a PIME i gran empresa del sector industrial

Persones beneficiàries: PIME i gran empresa del sector industrial (CNAE del 07 a l'11, del 13 al 33 i del 35 al 39)

Cobertura: 50% (empresa petita), 40% (empresa mitjana) i 30% (gran empresa) fins a un màxim de 1,5 M€ per a projectes superiors a 10.000 €

Límit de sol·licitud: 30/06/2023 o esgotament pressupostari