Ajuts per a projectes de nous models de negoci en la transició energètica

Objecte: projectes de nous models de negoci que ofereixin solucions als reptes plantejats per la transició energètica, relacionats amb la innovació, la provisió de serveis de flexibilitat que permetin una major integració de les energies renovables i, per tant, afavoreixin la descarbonització del sistema , o la promoció i el desenvolupament de nous projectes empresarials (startups) que proporcionen solucions innovadores.

➜ • Mirar annex I (pàg. 49 de les bases reguladores)

Persones beneficiàries: persones jurídiques, públiques o privades, com ara empreses, administracions públiques, organismes públics de recerca, entitats sense ànim de lucre, comunitats energètiques o universitats, entre d'altres

Cobertura: fins al 60% (empresa petita), el 50% (empresa mitjana) o el 40% (empresa gran)

Límit de sol·licitud : a determinar a la convocatòria (pendent)

Enlaces de interés