Programa de promoció del talent: agents dinnovació, incorporació dinvestigadors i tecnòlegs per a projectes dinnovació en empreses i doctorands empresarials

Objecte: incorporació dinvestigadors en empreses, realització de tesis doctorals vinculades a projectes dempresa o introducció de factors dinnovació de caràcter transversal

Persones beneficiàries (línies 2 i 3) : empreses

Cobertura: fins al 50%

Límit de sol·licitud: 14.00 h del 21/04/2023